top of page

EĞİTİM İÇİN ŞİFA OL!

Eğitimli insanlara duyulan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığı çağımızda, Şifa Ol Derneği eğitime verdiği destek ile en tehlikeli hastalık olan cehalet ile etkin mücadele ediyor.

Koşan Öğrenciler

             Şifa Ol Derneği olarak, verdiğiniz desteklerle, sorumluluk sahibi, şefkati ve merhameti şifa bilen bir gençliğin yetişmesine katkı sunuyor ve bu sayede geleceğe umutla bakıyoruz.

             Maddi imkânı kısıtlı üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlayarak hem eğitime destek oluyor hem de gelecekte eğitime desteği önceleyen kadirşinas bir gençlik hayal ediyoruz.

             Öğrenci tespit komisyonu ile burs ihtiyacı olan öğrencilerin başvurularını titizlikle değerlendiriyor, bağışlarınızı ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere ulaştırıyoruz. Sadece burs almaya hak kazanan öğrencilerle değil ulaşabildiğimiz her öğrenci ile sosyal ve kültürel alanlarda temas kurmayı hedefliyoruz. 

             Eğitim için Şifa Ol!

Şifa Ol! Burs Başvuru Formu

bottom of page