top of page

Misyonumuz

İnsanlık adına şahıs değil şahsiyetin öncüsü olarak ortak değerlerimizin insanlara daha faydalı şekilde ulaşabilmesi için yeni bir nefes olup; ahlaki, manevi, sosyal ve sağlık alanındaki yaralarımıza şifa olmak.

Vizyonumuz

Sağlık ve sosyal yardımlaşma anlamında etkin ve yetkin sivil toplum kuruluşu olmak.

İLKELERİMİZ

1.)İhtiyaç Odaklılık: Şifa Ol Derneği’nde kararların ve uygulamaların merkezinde ihtiyaç sahiplerine sunulacak hizmet vardır. Din, dil, ırk, cinsiyet, coğrafya ayrımı gözetmeksizin sunulacak hizmetin niteliği, niceliği ve sürdürülebilirliği gözetilir.

2.)Yetkinlik: Şifa Ol Derneği, sağlık yardımı faaliyetlerini, etkin ve verimli süreçlerle yürütür. Kaliteli hizmet sunar. Bu kapsamda, gerekli olan kurumsal yetkinlikleri kendinde barındırır ve sürekli geliştirir. Kendinde olmayan; özel bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren bir girişimde bulunmaz.

3.)İnsani Değerlere Saygı: Şifa Ol Derneği; merhamet, samimiyet, tevazu, güven gibi yardım etmenin özünü oluşturan insani değerler ile hareket eder; farklı coğrafya ve milletlerin inançlarına, kültürlerine ve geleneklerine saygı gösterir. 

4.)Bağımsızlık: Şifa Ol Derneği, iyiliğin yayılması için, ilan ettiği misyonu, ilkeleri ve planları doğrultusunda hareket eder. Faydalanıcılara daha iyi hizmet vermek için yaptığı işbirlikleri bu çerçevenin dışına çıkmaz. Hiçbir dini ve siyasi kurum, cemaat, özel veya tüzel kişilere bağlı olarak hareket etmez.

5.)Şeffaflık: Şifa Ol Derneği, kendisine emanet edilen kaynaklarla ne yapıldığını açık şekilde sunar. Hizmetler, idari, mali ve hukuki açıdan, her zaman hesap verebilir şekilde yürütülür.

bottom of page